Έχετε απορίες; 2311 242 973

Τρόπος Διεξαγωγής Μαθήματος

Τρόπος εγγραφής

1. Ο κηδεμόνας ή ο μαθητής επικοινωνεί μαζί μας και ενημερωνόμαστε για τα μαθήματα στα οποία ο μαθητής χρειάζεται στήριξη.

2. Προγραμματίζεται το πρώτο μάθημα το οποίο είναι δωρεάν και δοκιμαστικό.

3. Στη συνέχεια, από κοινού διαμορφώνουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων το οποίο είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες του μαθητή ή εντάσσεται στο ήδη προγραμματισμένο τμήμα.

4. Προκαταβάλλεται το συμφωνηθέν χρηματικό αντίτιμο και ξεκινούν τα μαθήματα.

Διεξαγωγή κάθε μαθήματος

1. Ο καθηγητής παραδίδει τη διδακτέα ύλη, ενώ ο μαθητής συμμετέχει ενεργά απαντώντας στις ερωτήσεις που θέτονται και επιλύοντας ασκήσεις.

2. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας ο μαθητής έχει την δυνατότητα να επεμβαίνει διατυπώνοντας τις απορίες του.

3. Μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής ώρας ο μαθητής λαμβάνει ένα κριτήριο αξιολόγησης το οποίο καλείται να επιλύσει και να αποστείλει στον καθηγητή σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

4. Το επόμενο μάθημα ξεκινά με την παράδοση του κριτηρίου αξιολόγησης το οποίο έχει ήδη διορθωθεί και βαθμολογηθεί από τον καθηγητή. Το κριτήριο αξιολόγησης αποτελεί εφόρμηση για την επίλυση αποριών, για την κάλυψη κενών και και την εξέταση του προηγούμενου μαθήματος. Έτσι διασφαλίζεται η κατάκτηση της διδακτικής ενότητας και ο καθηγητής προχωρά στη διδασκαλία της επόμενης.

Για τους μαθητές της Β΄ και Γ΄ Λυκείου:

1. Όλα τα κριτήρια αξιολόγησης που δίνονται σε κάθε μάθημα έχουν τη μορφή των διαγωνισμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων.

2. Προγραμματίζονται τρεις κύκλοι επαναληπτικών διαγωνισμάτων.

Επιλογή τμήματος ή ιδιαίτερου μαθήματος;

Δεν υπάρχει καμία σχεδόν διαφορά καθώς παρέχεται η δυνατότητα εξατομικευμένης προσέγγισης του κάθε μαθητή είτε είναι ενταγμένος σε ολιγομελές τμήμα είτε παρακολουθεί ιδιαίτερο μάθημα. Ο καθηγητής αποστέλλει διαφορετικού βαθμού δυσκολίας κριτήρια αξιολόγησης προσαρμοσμένα στις ανάγκες αλλά και στις δυσκολίες του κάθε μαθητή ξεχωριστά, δυνατότητα που εξασφαλίζει την επιτυχία αλλά και εξαλείφει το αίσθημα αποτυχίας στους αδύναμους μαθητές αλλά και το αίσθημα ανίας στους ιδιαίτερα ικανούς.

Ενημέρωση κηδεμόνα

Με την ολοκλήρωση του εβδομαδιαίου κύκλου μαθημάτων ο κηδεμόνας λαμβάνει ένα μήνυμα στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο όπου ενημερώνεται για την πρόοδο του μαθητή.

Για οποιαδήποτε απορία έχετε μην διστάσετε να μας καλέσετε στο 2311 242 973