Τιμες

Ιδιαίτερα Μαθήματα

   Γυμνάσιο   από 8 € / ώρα
   Λύκειο   από 10 € / ώρα 

Μηνιαία Δίδακτρα Γενικού Λυκείου

Α’ Λυκείου

ΜΑΘΗΜΑΑΡΧΑΙΑΕΚΘΕΣΗΑΛΓΕΒΡΑΓΕΩΜΕΤΡΙΑΦΥΣΙΚΗΧΗΜΕΙΑ
ΩΡΕΣ2 221,521,5
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ200 €
Ώρες(εβδομαδιαίως)Δίδακτρα μηνιαία
11200 €
9,5195 €
9185 €
8170 €
7,5160 €
7155 €
6,5145 €
6135 €
5,5125 €
5115 €
4,5100 €
490 €
3,580 €

Β’ Λυκείου

ΘΕΤΙΚΟΣ
 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Έκθεση 2Έκθεση 2 Έκθεση2
Άλγεβρα 2Αρχαία4 Άλγεβρα2
 Φυσική Γ.Π.1Λατινικά Γ 1,5Μαθηματικά Ο.Π.2
Φυσική Ο.Π.2  Ιστορία Γ 1,5 ΑΕΠΠ1,5
Μαθηματικά Ο.Π.2 ΑΟΘ 1,5
Χημεία ´ô1,5
Βιολογία Γ΄1,5

Ανθρωπιστικός προσανατολισμός

ΜΑΘΗΜΑΕΚΘΕΣΗΑΡΧΑΙΑΙΣΤΟΡΙΑΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΩΡΕΣ241,51,5
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ200 €

Θετικός προσανατολισμός

2ο Επιστημονικό πεδίο

ΜΑΘΗΜΑΕΚΘΕΣΗΑΛΓΕΒΡΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π.ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π.ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π.ΧΗΜΕΙΑ
ΩΡΕΣ222211,5
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ230 €

3ο Επιστημονικό πεδίο

ΜΑΘΗΜΑΕΚΘΕΣΗΑΛΓΕΒΡΑΦΥΣΙΚΗ Ο.Π.ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π.ΧΗΜΕΙΑΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄
ΩΡΕΣ22211,51,5
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ225 €

2ο+3ο Επιστημονικό πεδίο

ΜΑΘΗΜΑΕΚΘΕΣΗΑΛΓΕΒΡΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π.ΦΥΣΙΚΗΟ.Π.ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π.ΧΗΜΕΙΑΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄
ΩΡΕΣ222211,51,5
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ250 €

Οικονομικός προσανατολισμός

ΜΑΘΗΜΑΕΚΘΕΣΗΑΛΓΕΒΡΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π.ΑΕΠΠ.ΑΟΘ
ΩΡΕΣ2221,51,5
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ200 €
Ώρες(εβδομαδιαίως)Δίδακτρα μηνιαία
12250 €
11,5250 €
11240 €
10,5230 €
10225 €
9200 €
8190 €
7170 €
6150 €
5135 €
4110 €
380 €
250 €

Γ’ Λυκείου – Θετικός Προσανατολισμός

ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
 
ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Έκθεση3
Φυσική5
Χημεία3
Μαθηματικά6

2ο Επιστημονικό πεδίο

ΜΑΘΗΜΑΕΚΘΕΣΗΦΥΣΙΚΗΧΗΜΕΙΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΩΡΕΣ3536
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ370 €
Ώρες(εβδομαδιαίως)Δίδακτρα μηνιαία
17370€
15340€
14315€
13290€
12270€
11250€
10230 €
9210 €
8190 €
7170 €
6150 €
5135 €
4110 €
380 €
250 €

Γ’ Λυκείου – Θετικός Προσανατολισμός - Επιστήμες Υγείας

ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
 
ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Έκθεση3
Φυσική5
Χημεία3
Βιολογία4

3ο Επιστημονικό πεδίο

ΜΑΘΗΜΑΕΚΘΕΣΗΦΥΣΙΚΗΧΗΜΕΙΑΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΩΡΕΣ3534
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ340 €
Ώρες(εβδομαδιαίως)Δίδακτρα μηνιαία
15340 €
14320 €
13290 €
12270 €
11250 €
10230 €
9210 €
8190 €
7170 €
6150 €
5135 €
4110 €
380 €
250 €
6150 €
5135 €
4110 €
380 €
250 €

Γ’ Λυκείου – Οικονομικός Προσανατολισμός

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
 
ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Έκθεση3
Μαθηματικά6
ΑΕΠΠ3
ΑΟΘ3

4ο Επιστημονικό πεδίο

ΜΑΘΗΜΑΕΚΘΕΣΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΑΕΠΠΑΟΘ
ΩΡΕΣ3633
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ320 €
Ώρες(εβδομαδιαίως)Δίδακτρα μηνιαία
15320 €
14310 €
13290 €
12270 €
11250 €
10230 €
9210 €
8190 €
7170 €
6150 €
5135 €
4110 €
380 €
250 €

Γ’ Λυκείου – Ανθρωπιστικός Προσανατολισμός

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
 
ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Έκθεση3
Αρχαία6
Ιστορία3
Κοινωνιολογία3

1ο Επιστημονικό πεδίο

ΜΑΘΗΜΑΕΚΘΕΣΗΑΡΧΑΙΑΙΣΤΟΡΙΑΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΩΡΕΣ3633
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ320 €
Ώρες(εβδομαδιαίως)Δίδακτρα μηνιαία
15320 €
14310 €
13290 €
12270 €
11250 €
10230 €
9210 €
8190 €
7170 €
6150 €
5135 €
4110 €
380 €
250 €

Μηνιαία Δίδακτρα ΕΠΑ.Λ

Β’ Λυκείου – ΕΠΑΛ

ΜΑΘΗΜΑΕΚΘΕΣΗ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΑΛΓΕΒΡΑ1Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 2Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΩΡΕΣ2,5 21,51,5
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ225 €
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ (χωρίς τα μαθήματα ειδικότητας)100 €
Ώρες(εβδομαδιαίως)Δίδακτρα μηνιαία
7160 €
5,5145 €
5120 €
4100 €
3,595 €
380 €
255 €
1,540 €

Γ’ Λυκείου – ΕΠΑΛ

ΜΑΘΗΜΑΕΚΘΕΣΗ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ1Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 2Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΩΡΕΣ2,5 31,51,5
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ255 €
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ (χωρίς τα μαθήματα ειδικότητας)120 €
Ώρες(εβδομαδιαίως)Δίδακτρα μηνιαία
8180 €
6,5150 €
6140 €
5,5130 €
5120 €
4100 €
3,595 €
380 €
255 €
1,540 €

Μηνιαία Δίδακτρα Γυμνασίου

Α΄ Γυμνασίου

Πρόγραμμα Ομαδικών Μαθημάτων

ΜΑΘΗΜΑΑΡΧΑΙΑΕΚΘΕΣΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΩΡΕΣ1,5 1,53
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ110 €
Ώρες(εβδομαδιαίως)Δίδακτρα μηνιαία
6110 €
4,590 €
370 €
1,540 €

Β΄ Γυμνασίου

Πρόγραμμα Ομαδικών Μαθημάτων

ΜΑΘΗΜΑΑΡΧΑΙΑΕΚΘΕΣΗΑΛΓΕΒΡΑΓΕΩΜΕΤΡΙΑΦΥΣΙΚΗ/ΧΗΜΕΙΑ
ΩΡΕΣ1,5 1,5211
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ120 €
Ώρες(εβδομαδιαίως)Δίδακτρα μηνιαία
7120 €
6,5115 €
6110 €
5,5105 €
5100 €
4,590 €
485 €
3,580 €
370 €
2,555 €
250 €
1,540 €
130 €

Γ΄ Γυμνασίου

Πρόγραμμα Ομαδικών Μαθημάτων

ΜΑΘΗΜΑΑΡΧΑΙΑΕΚΘΕΣΗΑΛΓΕΒΡΑΓΕΩΜΕΤΡΙΑΦΥΣΙΚΗΧΗΜΕΙΑ
ΩΡΕΣ1,5 1,52111
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ130 €
Ώρες(εβδομαδιαίως)Δίδακτρα μηνιαία
8130 €
7,5125 €
7120 €
6,5115 €
6110 €
5,5105 €
5100 €
4,590 €
485 €
3,580 €
370 €
2,555 €
250 €
1,540 €
130 €

Για οποιαδήποτε απορία έχετε μην διστάσετε να μας καλέσετε στο +30 2311 242 973