Τιμες

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

   Γυμνάσιο    από 8 € / ώρα
   A & B Λυκείου
   από 10 € / ώρα
   Γ Λυκείου    από 12 € / ώρα

*  Η ακριβής τιμή εξαρτάται από τον καθηγητή και το μάθημα.

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α’ Λυκείου

ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
ΩΡΕΣ 1,5  2 2 1,5 2 1,5
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 170 €
Ώρες(εβδομαδιαίως) Δίδακτρα μηνιαία
11 170 €
9,5 165 €
9 155 €
8 145 €
7,5 135 €
7 130 €
6,5 120€
6 115€
5,5 110€
5 105 €
4,5 100 €
4 90 €
3,5 80 €

Β’ Λυκείου

ΘΕΤΙΚΟΣ
 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΩΡΕΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Έκθεση  2 Έκθεση  2  Έκθεση 2
Άλγεβρα  2 Αρχαία 4,5  Άλγεβρα 2
Φυσική 2,5 Λατινικά   2 Μαθηματικά Ο.Π. 1,5
Μαθηματικά Ο.Π. 1,5  Ιστορία   1  ΑΕΠΠ 1,5
Χημεία 1,5  ΑΟΘ 1
Βιολογία 1,5

Ανθρωπιστικός προσανατολισμός

ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΩΡΕΣ 2 4,5 1 2
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ  230€

Θετικός προσανατολισμός

2ο Επιστημονικό πεδίο

ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΦΥΣΙΚΗ  ΧΗΜΕΙΑ
ΩΡΕΣ 2 2 1,5 2,5 1,5
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 230€

3ο Επιστημονικό πεδίο

ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΦΥΣΙΚΗ  ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΩΡΕΣ 2,5 2 2,5 2 1,5
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 230 €

2ο+3ο Επιστημονικό πεδίο

ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄
ΩΡΕΣ 2,5 2 1,5 2,5 2 1
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 250 €

Οικονομικός προσανατολισμός

ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΑΕΠΠ. ΑΟΘ
ΩΡΕΣ 2 2 1,5 1,5 1
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 200 €
Ώρες(εβδομαδιαίως) Δίδακτρα μηνιαία
12 250 €
11,5 250 €
11 240 €
10,5 230 €
10 225 €
9 200 €
8 190 €
7 170 €
6 150 €
5 135 €
4 110 €
3 80 €
2 50 €

Γ’ Λυκείου – Θετικός Προσανατολισμός

ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
 
ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΩΡΕΣ
Έκθεση 2
Φυσική 4
Χημεία 3,5
Μαθηματικά 5

2ο Επιστημονικό πεδίο

ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΩΡΕΣ 2 4 3,5 5
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 300 €
Ώρες(εβδομαδιαίως) Δίδακτρα μηνιαία
17 370€
15 340€
14 315€
13 290€
12 270€
11 250€
10 230 €
9 210 €
8 190 €
7 170 €
6 150 €
5 135 €
4 110 €
3 80 €
2 50 €

Γ’ Λυκείου – Θετικός Προσανατολισμός - Επιστήμες Υγείας

ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
 
ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΩΡΕΣ
Έκθεση 2
Φυσική 4
Χημεία 3,5
Βιολογία 3,5

3ο Επιστημονικό πεδίο

ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΩΡΕΣ 2 4 3 4
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 300 €
Ώρες(εβδομαδιαίως) Δίδακτρα μηνιαία
15 340 €
14 320 €
13 290 €
12 270 €
11 250 €
10 230 €
9 210 €
8 190 €
7 170 €
6 150 €
5 135 €
4 110 €
3 80 €
2 50 €
6 150 €
5 135 €
4 110 €
3 80 €
2 50 €

Γ’ Λυκείου – Οικονομικός Προσανατολισμός

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
 
ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΩΡΕΣ
Έκθεση 2
Μαθηματικά 5
ΑΕΠΠ 3
ΑΟΘ 2

4ο Επιστημονικό πεδίο

ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΕΠΠ ΑΟΘ
ΩΡΕΣ 2 5 3 2
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 270 €
Ώρες(εβδομαδιαίως) Δίδακτρα μηνιαία
15 320 €
14 310 €
13 290 €
12 270 €
11 250 €
10 230 €
9 210 €
8 190 €
7 170 €
6 150 €
5 135 €
4 110 €
3 80 €
2 50 €

Γ’ Λυκείου – Ανθρωπιστικός Προσανατολισμός

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
 
ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΩΡΕΣ
Έκθεση 2
Αρχαία 5
Ιστορία 2
Λατινικά 2

1ο Επιστημονικό πεδίο

ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΩΡΕΣ 2 5 2 2
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 270 €
Ώρες(εβδομαδιαίως) Δίδακτρα μηνιαία
14 300 €
13 290 €
12 280 €
11 270 €
10 260 €
9 250 €
8 240 €
7 220 €
6 200 €
5 180 €
4 140 €
3 120 €
2 60 €

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛ

Β’ Λυκείου – ΕΠΑΛ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΛΓΕΒΡΑ 1Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 2Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΩΡΕΣ 2,5  2 1,5 1,5
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 225 €
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ (χωρίς τα μαθήματα ειδικότητας) 120 €
Ώρες(εβδομαδιαίως) Δίδακτρα μηνιαία
7 160 €
5,5 145 €
5 120 €
4 100 €
3,5 95 €
3 80 €
2 55 €
1,5 40 €

Γ’ Λυκείου – ΕΠΑΛ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 2Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΩΡΕΣ 2,5  3 1,5 1,5
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 255 €
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ (χωρίς τα μαθήματα ειδικότητας) 140 €
Ώρες(εβδομαδιαίως) Δίδακτρα μηνιαία
8 180 €
6,5 150 €
6 140 €
5,5 130 €
5 120 €
4 100 €
3,5 95 €
3 80 €
2 55 €
1,5 40 €

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α΄ Γυμνασίου

Πρόγραμμα Ομαδικών Μαθημάτων

ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΩΡΕΣ 1,5  1,5 3
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 110 €
Ώρες(εβδομαδιαίως) Δίδακτρα μηνιαία
6 110 €
4,5 90 €
3 70 €
1,5 40 €

Β΄ Γυμνασίου

Πρόγραμμα Ομαδικών Μαθημάτων

ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
ΩΡΕΣ 1,5  1,5 3 1 1
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 130 €
Ώρες(εβδομαδιαίως) Δίδακτρα μηνιαία
7 120 €
6,5 115 €
6 110 €
5,5 105 €
5 100 €
4,5 90 €
4 85 €
3,5 80 €
3 70 €
2,5 55 €
2 50 €
1,5 40 €
1 30 €

Γ΄ Γυμνασίου

Πρόγραμμα Ομαδικών Μαθημάτων

ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
ΩΡΕΣ 1,5  1,5 2 1 1 1
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 130 €
Ώρες(εβδομαδιαίως) Δίδακτρα μηνιαία
8 130 €
7,5 125 €
7 120 €
6,5 115 €
6 110 €
5,5 105 €
5 100 €
4,5 90 €
4 85 €
3,5 80 €
3 70 €
2,5 55 €
2 50 €
1,5 40 €
1 30 €

Για οποιαδήποτε απορία έχετε μην διστάσετε να μας καλέσετε στο +30 2311 242 973