Ιδιαίτερα Μαθήματα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

*  Η ακριβής τιμή εξαρτάται από τον καθηγητή και το μάθημα.

   Δημοτικό    από 8 € / ώρα
   Γυμνάσιο    από 9 € / ώρα
   A & B Λυκείου
   από 11 € / ώρα
   Γ Λυκείου    από 13 € / ώρα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ

*  Η ακριβής τιμή εξαρτάται από τον καθηγητή και το μάθημα.

   Δημοτικό    από 6 € / ώρα
   Γυμνάσιο    από 7 € / ώρα
   A Λυκείου
   από 8 € / ώρα
   Β Λυκείου    από 9 € / ώρα
   Γ Λυκείου    από 10 € / ώρα
Οι φροντιστηριακές σημειώσεις του κάθε μαθήματος παρέχονται δωρεάν στους μαθητές μας.
Στα ιδιαίτερα μαθήματα η χρονική διάρκεια του κάθε μαθήματος διαφοροποιείται ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε μαθητή.
Η διδακτική ώρα υπολογίζεται στα 50΄.

Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα διαγωνισμάτων

Πατήστε εδώ για να δείτε τις φροντιστηριακές σημειώσεις

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α’ Λυκείου

ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
ΩΡΕΣ 1,5  2 2 1,5 2 1,5
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 170 €
Ώρες(εβδομαδιαίως) Δίδακτρα μηνιαία
11 170 €
9,5 165 €
9 155 €
8 145 €
7,5 135 €
7 130 €
6,5 120€
6 115€
5,5 110€
5 105 €
4,5 100 €
4 90 €
3,5 80 €

Β’ Λυκείου

Ανθρωπιστικός προσανατολισμός

ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΩΡΕΣ 2 4 1 2
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ  210€

Θετικός προσανατολισμός

2ο Επιστημονικό πεδίο

ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΦΥΣΙΚΗ  ΧΗΜΕΙΑ  
ΩΡΕΣ 2 2 1,5 2 1,5  
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 230€

3ο Επιστημονικό πεδίο

ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΦΥΣΙΚΗ  ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ  
ΩΡΕΣ 2 2 2 1,5 1,5  
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 230 €

Οικονομικός προσανατολισμός

ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΑΕΠΠ. ΑΟΘ
ΩΡΕΣ 2 2 1,5 1,5 1
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 190 €
Ώρες(εβδομαδιαίως) Δίδακτρα μηνιαία
12 250 €
11,5 250 €
11 240 €
10,5 230 €
10 225 €
9 200 €
8 190 €
7 170 €
6 150 €
5 135 €
4 110 €
3 80 €
2 50 €

Γ’ Λυκείου – Θετικός Προσανατολισμός

2ο Επιστημονικό πεδίο

ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΩΡΕΣ 2,5 4 4 5
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 330 €
Ώρες(εβδομαδιαίως) Δίδακτρα μηνιαία
17 370€
15 340€
14 315€
13 290€
12 270€
11 250€
10 230 €
9 210 €
8 190 €
7 170 €
6 150 €
5 135 €
4 110 €
3 80 €
2 50 €

Γ’ Λυκείου – Θετικός Προσανατολισμός - Επιστήμες Υγείας

3ο Επιστημονικό πεδίο

ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΩΡΕΣ 2,5 4 4 4
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 330 €
Ώρες(εβδομαδιαίως) Δίδακτρα μηνιαία
15 340 €
14 320 €
13 290 €
12 270 €
11 250 €
10 230 €
9 210 €
8 190 €
7 170 €
6 150 €
5 135 €
4 110 €
3 80 €
2 50 €
6 150 €
5 135 €
4 110 €
3 80 €
2 50 €

Γ’ Λυκείου – Οικονομικός Προσανατολισμός

4ο Επιστημονικό πεδίο

ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΕΠΠ ΑΟΘ
ΩΡΕΣ 2,5 5 3 2,5
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 300 €
Ώρες(εβδομαδιαίως) Δίδακτρα μηνιαία
15 320 €
14 310 €
13 290 €
12 270 €
11 250 €
10 230 €
9 210 €
8 190 €
7 170 €
6 150 €
5 135 €
4 110 €
3 80 €
2 50 €

Γ’ Λυκείου – Ανθρωπιστικός Προσανατολισμός

1ο Επιστημονικό πεδίο

ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΩΡΕΣ 2,5 5 2,5 3
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 300 €
Ώρες(εβδομαδιαίως) Δίδακτρα μηνιαία
14 300 €
13 290 €
12 280 €
11 270 €
10 260 €
9 250 €
8 240 €
7 220 €
6 200 €
5 180 €
4 140 €
3 120 €
2 60 €

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛ

Β’ Λυκείου – ΕΠΑΛ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΛΓΕΒΡΑ 1Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 2Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΩΡΕΣ 2,5  2 1,5 1,5
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 225 €
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ (χωρίς τα μαθήματα ειδικότητας) 120 €
Ώρες(εβδομαδιαίως) Δίδακτρα μηνιαία
7 160 €
5,5 145 €
5 120 €
4 100 €
3,5 95 €
3 80 €
2 55 €
1,5 40 €

Γ’ Λυκείου – ΕΠΑΛ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 2Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΩΡΕΣ 2,5  3 1,5 1,5
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 255 €
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ (χωρίς τα μαθήματα ειδικότητας) 140 €
Ώρες(εβδομαδιαίως) Δίδακτρα μηνιαία
8 180 €
6,5 150 €
6 140 €
5,5 130 €
5 120 €
4 100 €
3,5 95 €
3 80 €
2 55 €
1,5 40 €

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α΄ Γυμνασίου

Πρόγραμμα Ομαδικών Μαθημάτων

ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΩΡΕΣ 1  1 3
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 110 €
Ώρες(εβδομαδιαίως) Δίδακτρα μηνιαία
6 110 €
4,5 90 €
3 70 €
1,5 40 €

Β΄ Γυμνασίου

Πρόγραμμα Ομαδικών Μαθημάτων

ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
ΩΡΕΣ 1  1 3 1 1
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 130 €
Ώρες(εβδομαδιαίως) Δίδακτρα μηνιαία
7 120 €
6,5 115 €
6 110 €
5,5 105 €
5 100 €
4,5 90 €
4 85 €
3,5 80 €
3 70 €
2,5 55 €
2 50 €
1,5 40 €
1 30 €

Γ΄ Γυμνασίου

Πρόγραμμα Ομαδικών Μαθημάτων

ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
ΩΡΕΣ 1  1 2 1 1 1
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 140 €
Ώρες(εβδομαδιαίως) Δίδακτρα μηνιαία
8 130 €
7,5 125 €
7 120 €
6,5 115 €
6 110 €
5,5 105 €
5 100 €
4,5 90 €
4 85 €
3,5 80 €
3 70 €
2,5 55 €
2 50 €
1,5 40 €
1 30 €

Για οποιαδήποτε απορία έχετε μην διστάσετε να μας καλέσετε στο +30 2311 242 973