Τιμες

Ιδιαίτερα Μαθήματα

   Γυμνάσιο    από 8 € / ώρα
   Λύκειο    από 10 € / ώρα 

Μηνιαία Δίδακτρα Γενικού Λυκείου

Α’ Λυκείου

ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
ΩΡΕΣ 2  2 2 1,5 2 1,5
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 200 €
Ώρες(εβδομαδιαίως) Δίδακτρα μηνιαία
11 200 €
9,5 195 €
9 185 €
8 170 €
7,5 160 €
7 155 €
6,5 145 €
6 135 €
5,5 125 €
5 115 €
4,5 100 €
4 90 €
3,5 80 €

Β’ Λυκείου

ΘΕΤΙΚΟΣ
 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΩΡΕΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Έκθεση  2 Έκθεση  2  Έκθεση 2
Άλγεβρα  2 Αρχαία 4  Άλγεβρα 2
 Φυσική Γ.Π. 1 Λατινικά Γ  1,5 Μαθηματικά Ο.Π. 2
Φυσική Ο.Π. 2   Ιστορία Γ  1,5  ΑΕΠΠ 1,5
Μαθηματικά Ο.Π. 2  ΑΟΘ  1,5
Χημεία ´ô 1,5
Βιολογία Γ΄ 1,5

Ανθρωπιστικός προσανατολισμός

ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΩΡΕΣ 2 4 1,5 1,5
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 200 €

Θετικός προσανατολισμός

2ο Επιστημονικό πεδίο

ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. ΧΗΜΕΙΑ
ΩΡΕΣ 2 2 2 2 1 1,5
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 230 €

3ο Επιστημονικό πεδίο

ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄
ΩΡΕΣ 2 2 2 1 1,5 1,5
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 225 €

2ο+3ο Επιστημονικό πεδίο

ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΦΥΣΙΚΗΟ.Π. ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄
ΩΡΕΣ 2 2 2 2 1 1,5 1,5
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 250 €

Οικονομικός προσανατολισμός

ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΑΕΠΠ. ΑΟΘ
ΩΡΕΣ 2 2 2 1,5 1,5
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 200 €
Ώρες(εβδομαδιαίως) Δίδακτρα μηνιαία
12 250 €
11,5 250 €
11 240 €
10,5 230 €
10 225 €
9 200 €
8 190 €
7 170 €
6 150 €
5 135 €
4 110 €
3 80 €
2 50 €

Γ’ Λυκείου – Θετικός Προσανατολισμός

ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
 
ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΩΡΕΣ
Έκθεση 3
Φυσική 5
Χημεία 3
Μαθηματικά 6

2ο Επιστημονικό πεδίο

ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΩΡΕΣ 3 5 3 6
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 370 €
Ώρες(εβδομαδιαίως) Δίδακτρα μηνιαία
17 370€
15 340€
14 315€
13 290€
12 270€
11 250€
10 230 €
9 210 €
8 190 €
7 170 €
6 150 €
5 135 €
4 110 €
3 80 €
2 50 €

Γ’ Λυκείου – Θετικός Προσανατολισμός - Επιστήμες Υγείας

ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
 
ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΩΡΕΣ
Έκθεση 3
Φυσική 5
Χημεία 3
Βιολογία 4

3ο Επιστημονικό πεδίο

ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΩΡΕΣ 3 5 3 4
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 340 €
Ώρες(εβδομαδιαίως) Δίδακτρα μηνιαία
15 340 €
14 320 €
13 290 €
12 270 €
11 250 €
10 230 €
9 210 €
8 190 €
7 170 €
6 150 €
5 135 €
4 110 €
3 80 €
2 50 €
6 150 €
5 135 €
4 110 €
3 80 €
2 50 €

Γ’ Λυκείου – Οικονομικός Προσανατολισμός

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
 
ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΩΡΕΣ
Έκθεση 3
Μαθηματικά 6
ΑΕΠΠ 3
ΑΟΘ 3

4ο Επιστημονικό πεδίο

ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΕΠΠ ΑΟΘ
ΩΡΕΣ 3 6 3 3
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 320 €
Ώρες(εβδομαδιαίως) Δίδακτρα μηνιαία
15 320 €
14 310 €
13 290 €
12 270 €
11 250 €
10 230 €
9 210 €
8 190 €
7 170 €
6 150 €
5 135 €
4 110 €
3 80 €
2 50 €

Γ’ Λυκείου – Ανθρωπιστικός Προσανατολισμός

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
 
ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΩΡΕΣ
Έκθεση 3
Αρχαία 6
Ιστορία 3
Κοινωνιολογία 3

1ο Επιστημονικό πεδίο

ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΩΡΕΣ 3 6 3 3
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 320 €
Ώρες(εβδομαδιαίως) Δίδακτρα μηνιαία
15 320 €
14 310 €
13 290 €
12 270 €
11 250 €
10 230 €
9 210 €
8 190 €
7 170 €
6 150 €
5 135 €
4 110 €
3 80 €
2 50 €

Μηνιαία Δίδακτρα ΕΠΑ.Λ

Β’ Λυκείου – ΕΠΑΛ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΛΓΕΒΡΑ 1Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 2Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΩΡΕΣ 2  2 1,5 1,5
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 160 €
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ (χωρίς τα μαθήματα ειδικότητας) 100 €
Ώρες(εβδομαδιαίως) Δίδακτρα μηνιαία
7 160 €
5,5 145 €
5 120 €
4 100 €
3,5 95 €
3 80 €
2 55 €
1,5 40 €

Γ’ Λυκείου – ΕΠΑΛ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 2Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΩΡΕΣ 2  3 1,5 1,5
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 180 €
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ (χωρίς τα μαθήματα ειδικότητας) 120 €
Ώρες(εβδομαδιαίως) Δίδακτρα μηνιαία
8 180 €
6,5 150 €
6 140 €
5,5 130 €
5 120 €
4 100 €
3,5 95 €
3 80 €
2 55 €
1,5 40 €

Μηνιαία Δίδακτρα Γυμνασίου

Α΄ Γυμνασίου

Πρόγραμμα Ομαδικών Μαθημάτων

ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΩΡΕΣ 1,5  1,5 3
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 110 €
Ώρες(εβδομαδιαίως) Δίδακτρα μηνιαία
6 110 €
4,5 90 €
3 70 €
1,5 40 €

Β΄ Γυμνασίου

Πρόγραμμα Ομαδικών Μαθημάτων

ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ/ΧΗΜΕΙΑ
ΩΡΕΣ 1,5  1,5 2 1 1
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 120 €
Ώρες(εβδομαδιαίως) Δίδακτρα μηνιαία
7 120 €
6,5 115 €
6 110 €
5,5 105 €
5 100 €
4,5 90 €
4 85 €
3,5 80 €
3 70 €
2,5 55 €
2 50 €
1,5 40 €
1 30 €

Γ΄ Γυμνασίου

Πρόγραμμα Ομαδικών Μαθημάτων

ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
ΩΡΕΣ 1,5  1,5 2 1 1 1
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 130 €
Ώρες(εβδομαδιαίως) Δίδακτρα μηνιαία
8 130 €
7,5 125 €
7 120 €
6,5 115 €
6 110 €
5,5 105 €
5 100 €
4,5 90 €
4 85 €
3,5 80 €
3 70 €
2,5 55 €
2 50 €
1,5 40 €
1 30 €

Για οποιαδήποτε απορία έχετε μην διστάσετε να μας καλέσετε στο +30 2311 242 973