Α’ Γυμνασιου

Η Α΄ Γυμνασίου σηματοδοτεί τη μετάβαση του παιδιού από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η μετάβαση αυτή να είναι ομαλή και επιτυχημένη. Αν ένα παιδί στο ξεκίνημά του βιώσει την επιτυχία αυτό θα του δώσει το κίνητρο για περαιτέρω προσπάθεια.

Στο φροντιστήριο smartclass οι καθηγητές βρίσκονται δίπλα στο παιδί για να το στηρίξουν σ΄ αυτή του την προσπάθεια.

Λίγα Λόγια για τα Μαθήματα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Η μελέτη της Αρχαίας Ελληνικής είναι μια πορεία προς τη γλωσσική αυτογνωσία του μαθητή και ένα εφαλτήριο για βαθειά κατανόηση της Ελληνικής. Κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών μαθημάτων οι μαθητές επιδιώκεται:

 • να αντιληφθούν τις διαλεκτικές διαφορές της αρχαίας και να τις συγκρίνουν με τις αντίστοιχες της νέας ελληνικής,
 • να εξοικιωθούν με τον τρόπο που οργανώνεται ένα αρχαίο κείμενο,
 • να προσεγγίζουν τα γλωσσικά φαινόμενα μέσα από την αναγνώρισή τους στα κείμενα,
 • να αναζητούν τις βασικές δομές της αρχαίας γλώσσας, εστιάζοντας σε όσα διαφέρουν από τη σύγχρονη αλλά και να ανιχνεύουν τη λειτουργία μερικών βασικών, συντακτικών φαινομένων μέσα στο κείμενο (υποκείμενο/ΟΦ – κατηγόρημα/ΡΦ),
 • να μάθουν να αναγνωρίζουν μέσα στο κείμενο τους τύπους των ουσιαστικών και επιθέτων της Α΄ και Β΄ κλίσης και ιδιαιτέρως τη δοτική, τους τύπους των χρόνων της οριστικής ε.φ. των βαρυτόνων ρημάτων και ιδιαιτέρως τους τύπους του παρακειμένου, όπου παρουσιάζεται το φαινόμενο του αναδιπλασιασμού, τα απαρέμφατα και τις μετοχές, τα οποία εμφανίζονται στη ν.ε. γλώσσα με διαφορετική μορφή, τους τύπους των προσωπικών αντωνυμιών και των δεικτικών αντωνυμιών οὗτος, αὕτη, τοῦτο και να τους συνδέουν με την κλίση του ρήματος,
 • να δημιουργούν, με τη βοήθεια κατάλληλων ερωτήσεων, το διάγραμμα του κειμένου,
 • να διερευνούν μέσω της ετυμολογίας πώς δημιουργούνται οι λέξεις και πως μπορούν να προχωρήσουν στην παραγωγή και τη σύνθεση λέξεων,
 • εξοικειωθούν με τα γραφικά σύμβολα και τα βασικά χαρακτηριστικά της α.ε. στο φωνολογικό επίπεδο,
 • αντιληφθούν την αξία της δασείας, τόσο για την αρχαία όσο και για ορισμένες σύνθετες και παράγωγες λέξεις της νέας ελληνικής.

Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Στόχος του μαθήματος είναι η ενίσχυση της γλωσσικής και επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών/τριών, μέσω της ανάπτυξης και των γλωσσικών δεξιοτήτων (ανάγνωση και κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου) καθώς και την ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης.  Μετά τη λήξη των διαδικτυακών μαθημάτων τα παιδιά θα είναι σε θέση να προβούν σε:

 • αναγνώριση των κειμενικών ειδών (αφήγηση, επιχειρηματολογία, πολυτροπικά κείμενα), και των επικοινωνιακών συνθηκών των κειμένων (πομπός, μήνυμα, δέκτης κ.ά.),
 • κατανόηση του προφορικού και γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, σύνθεση διαγράμματος, παραγράφου και περίληψης,
 • την κατάκτηση των βασικών δομών της ελληνικής γλώσσας,
 • γραμματικο-συντακτικη αναγνώριση προτάσεων, ονοματικών φράσεων – επιθετικών προσδιορισμών, κλίση ουσιαστικών – επιθέτων, αναγνώριση και σύνθεση ρημάτων, αναγνώριση και κατανόηση των πτώσεων και των λειτουργιών τους, επίγνωση οριστικού και αόριστου άρθρου, κατανόηση παρατακτικής και υποτακτικής σύνδεση αλλά και του ασύνδετου σχήματος.

Όλα τα παραπάνω θα διδαχθούν μέσω κειμένων και πηγών που αντλούνται από τους εξής θεματικούς άξονες: Σχολείο, Φύση Υγεία και Διατροφή, Θέατρο/κινηματογράφος, Δραστηριότητες, Ο κόσμος μέσα από την οθόνη/ εικόνα, Αθλητισμός, Γνώση, Τόπος και πολιτισμός.

Μαθηματικά

Στόχος του μαθήματος είναι η επανάληψη-υπενθύμιση εννοιών και διαδικασιών που έχουν διδαχθεί οι μαθητές στο Δημοτικό, τόσο στον τομέα της άλγεβρας όσο και της γεωμετρίας, η περαιτέρω εμβάθυνση αυτών καθώς και η διδασκαλία καινούργιων εννοιών εξ ’ολοκλήρου. Πιο συγκεκριμένα στόχος των διαδικτυακών μαθημάτων είναι:

 • η κατανόηση και αντιμετώπιση δυσκολιών φυσικών αριθμών, κλασμάτων, δεκαδικών, εισαγωγή αλγεβρικών συμβόλων και κατανόηση μαθηματικών προβλημάτων, καθώς και μετατροπής αυτών σε μαθηματικές σχέσεις,
 • η κατανόηση προβλημάτων με ποσοστά, σύνδεση αυτών με κλάσματα, δεκαδικούς,
 • η αντιμετώπιση προβλημάτων με εξισώσεις, καθώς και η παραγωγή αλγεβρικών παραστάσεων που εκφράζουν ένα πρόβλημα,
 • η εισαγωγή στους αρνητικούς αριθμούς (εξ ‘ολοκλήρου νέο περιεχόμενο),
 • η αναγνώριση, περιγραφή και αναπαράσταση γεωμετρικών εννοιών από μαθητές,
 • η απόκτηση ευελιξίας στον τρόπο της γεωμετρικής σκέψης των μαθητών, μελέτη και αιτιολόγηση ιδιοτήτων των γεωμετρικών σχημάτων,
 • η κατανόηση συμμετρίας σχημάτων και κατασκευής αυτών ,

η κατανόηση ιδιοτήτων των βασικών γεωμετρικών σχημάτων.

Πρόγραμμα Ομαδικών Μαθημάτων

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Έκθεση & Λογοτεχνία1.5
Μαθηματικά3
Αρχαία1.5
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 110 €
Το φροντιστήριο smartclass.gr παρέχει τη δυνατότητα επιλογής τόσο του ολοκληρωμένου πακέτου μαθημάτων όσο και την επιλογή κάποιου ή κάποιων μαθημάτων από τα παραπάνω.
Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε το πλήρες πακέτο του προγράμματος, βρείτε εδώ αναλυτικά τα δίδακτρα που αντιστοιχούν στις ώρες των μαθημάτων που θα επιλέξετε.
Τα ομαδικά μαθήματα της Α΄ Γυμνασίου για τη σχολική χρονιά 2018-2019 ξεκινάνε στις 16 Σεπτεμβρίου 2019.
Οι φροντιστηριακές σημειώσεις του κάθε μαθήματος παρέχονται δωρεάν στους μαθητές μας.
Στα ιδιαίτερα μαθήματα η χρονική διάρκεια του κάθε μαθήματος διαφοροποιείται ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε μαθητή.
Η διδακτική ώρα υπολογίζεται στα 50΄.

Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα διαγωνισμάτων

Πατήστε εδώ για να δείτε τις φροντιστηριακές σημειώσεις

Για οποιαδήποτε απορία έχετε μην διστάσετε να μας καλέσετε στο +30 2311 242 973