Γ’ Λυκείου Θετικός Προσανατολισμός

Πρόγραμμα ομαδικών μαθημάτων

Θετικός προσανατολισμός

2ο Επιστημονικό πεδίο

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΩΡΕΣ
Έκθεση 2
Μαθηματικά 5
Φυσική 4
Χημεία 4
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 380 €

ΓΚΡΟΥΠ 2 ΑΤΟΜΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

 580 €


Το φροντιστήριο smartclass.gr παρέχει τη δυνατότητα επιλογής τόσο του ολοκληρωμένου πακέτου μαθημάτων όσο και την επιλογή κάποιου ή κάποιων μαθημάτων από τα παραπάνω.

Τα ομαδικά μαθήματα της Γ΄ Λυκείου  για τη σχολική χρονιά 2023-2024 ξεκινάνε στις 01 Σεπτεμβρίου 2023.
Οι φροντιστηριακές σημειώσεις του κάθε μαθήματος παρέχονται δωρεάν στους μαθητές μας.
Η διδακτική ώρα υπολογίζεται στα 50΄.

Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα διαγωνισμάτων
Πατήστε εδώ για να δείτε τις φροντιστηριακές σημειώσεις
Πατήστε εδώ για να δείτε τις σχολές στις οποίες μπορεί να περάσει κάποιος από το 2ο επιστημονικό πεδίο.

Επιλέγοντας ένας υποψήφιος το 2ο επιστημονικό πεδίο διεκδικεί μια θέση στις πολυτεχνικές σχολές, στις περισσότερες στρατιωτικές σχολές, στις σχολές πληροφορικής, στις καθηγητικές σχολές των θετικών επιστημών κ.α.  Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι η Έκθεση, η Χημεία, η Φυσική και τα Μαθηματικά. Πρόκειται για το επιστημονικό πεδίο που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο εύρος επιλογών, τόσο για δυνατούς όσο και για αδύναμους μαθητές.

Οι μαθητές του smartclass κατόρθωσαν να πετύχουν το στόχο τους, όπως επιβεβαιώνεται από τη λίστα των επιτυχόντων μας.

Καταλυτικός παράγοντας αυτής της επιτυχούς πορείας είναι

 • η εξαιρετική κατάρτιση και μεταδοτικότητα των συνεργατών του φροντιστηρίου,
 • η οργανωμένη προσέγγιση του μαθητή.
 • οι υψηλού επιπέδου φροντιστηριακές σημειώσεις,
 • τα προσεγμένα διαγωνίσματα προσομοίωσης
 • και η ψυχολογική στήριξη των μαθητών μας σ όλη τη διάρκεια της προσπάθειάς τους.

Ποια μαθήματα διδάσκονται:

Νέα Ελληνική Γλώσσα  και Νεοελληνική Λογοτεχνία

Ο σκοπός της διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Λύκειο είναι οι μαθητές να κατακτήσουν το βασικό όργανο επικοινωνίας τους  ώστε να αναπτυχθούν διανοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά, αποκτώντας τις απαραίτητες για την ηλικία τους γνώσεις της λειτουργίας του γλωσσικού συστήματος  χρησιμοποιώντας με επάρκεια και συνείδηση το λόγο στις διάφορες επικοινωνιακές περιστάσεις.

Ειδικότερα με τα διαδικτυακά μαθήματα στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσα της Γ΄ Λυκείου επιδιώκεται οι μαθητές μας με τη σωστή καθοδήγηση των εκπαιδευτικών αλλά και με τη χρήση των εξαιρετικών φροντιστηριακών μας βοηθημάτων να αποδώσουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους στο μάθημα της έκθεσης.

Τι διδάσκεται στο μάθημα της έκθεσης

 1. Η πρώτη άσκηση της έκθεσης είναι η περίληψη, η οποία. Στόχος του διαδικτυακού μαθήματος είναι οι μαθητές να καλλιεργήσουν και να εξελίξουν την αφαιρετική και συνθετική ικανότητά τους προκειμένου να είναι σε θέση να αποδώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την περίληψη του κειμένου που τους δίνεται.
 2. Εξασκούνται οι μαθητές στην επίλυση ασκήσεων. Στόχος μας εδώ είναι τα παιδιά να φτάσουν στο επίπεδο να είναι αλάνθαστα στην διαχείριση τέτοιου είδους ασκήσεων. Συγκεκριμένα διδάσκονται πως :
 • να διακρίνουν και να αξιολογούν τους τρόπους και τα μέσα πειθούς, το είδος της συλλογιστικής πορείας σε έναν συλλογισμό, τους τρόπους και τα μέσα πειθούς στη διαφήμιση, στον πολιτικό  και στον επιστημονικό λόγο
 • να διακρίνουν τις διαφορές μεταξύ του δοκιμίου, του άρθρου και της επιφυλλίδας
 • να αναγνωρίζουν τα μέσα με τα οποία επιτυγχάνεται η συνεκτικότητα και η συνοχή ενός κειμένου
 • να επισημαίνουν τους τρόπους με τους οποίους οργανώνονται οι παράγραφοι
 • να εντοπίζουν και να αιτιολογούν επιλογές του πομπού οι οποίες αφορούν τη χρήση:
  • ενεργητικής ή παθητικής φωνής
  • συγκεκριμένου ρηματικού τύπου (προσώπου/χρόνου/έγκλισης) μακροπερίοδου ή μη λόγου
  • παρατακτικού ή υποτακτικού λόγου ρηματικών ή ονοματικών συνόλων
  • αναφορικής ή ποιητικής λειτουργίας της γλώσσας
  • των σημείων της στίξης
 • να βρίσκουν συνώνυμα, αντώνυμα, ομόρριζα, κ.ά.
 • να χαρακτηρίζει το ύφος του κειμένου, λαμβάνοντας υπόψη την επικοινωνιακή περίσταση
 1. Εξασκούνται στη συγγραφή της έκθεσης, η συγγραφή της οποίας αντιστοιχεί στο 30/100 της συνολικής βαθμολογίας.. Συγκεκριμένα μέσα από τη διδασκαλία του μαθήματος οι μαθητές :
 • αποκτούν πρωτότυπες ιδέες τις οποίες και εξελίσσουν και μαθαίνουν να τις τεκμηριώνουν με σαφήνεια εξασφαλίζοντας την επιδιωκόμενη νοηματική ενότητα και αλληλουχία.
 • Εμπλουτίζουν τον λεκτικό και εκφραστικό τους πλούτο επιλέγοντας την κατάλληλη γλωσσική ποικιλία ανάλογα με το είδος του κειμένου και το επικοινωνιακό πλαίσιο..
 • Εξασκούνται στην ορθογραφία και στη σωστή χρήση των σημείων στίξης.

 

Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ’ Λυκείου

Κατά την έναρξη της διδακτέας ύλης, το περιεχόμενο της πρώτης παραγράφου είναι σημείο αναφοράς για τα επόμενα. Οι περισσότερες από τις έννοιες που περιέχονται είναι ήδη γνωστές στους μαθητές. Γι’ αυτό η διδασκαλία δεν πρέπει να στοχεύει στην εξ’ υπαρχής αναλυτική παρουσίαση γνωστών εννοιών, αλλά στο να δίνει “αφορμές” στους μαθητές να ανατρέχουν στα βιβλία των προηγούμενων τάξεων και να επαναφέρουν στη μνήμη τους γνωστές έννοιες και προτάσεις που θα τις χρειαστούν στα επόμενα.

Κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών μαθημάτων γίνεται:

 • Επανάληψη και εμβάθυνση στις έννοιες της μονοτονίας, των ακρότατων και της άρτιας-περιττής συνάρτησης.
 • Εισαγωγή στις έννοιες της ισότητας, της σύνθεσης συναρτήσεων, της συνάρτησης 1-1 και της αντίστροφης συνάρτησης.
 • Χρήση και ερμηνεία των γραφικών παραστάσεων.
 • Εισαγωγή στο όριο συνάρτησης. Στην ενότητα αυτή δεν έχει νόημα μια άσκοπη ασκησιολογία που οι μαθητές υπολογίζουν όρια, κάνοντας χρήση αλγεβρικών δεξιοτήτων. Στη λύση των ασκήσεων να ζητείται από τους μαθητές να τονίζουν τις ιδιότητες των ορίων που χρησιμοποιούν, ώστε οι ασκήσεις αυτές να αποκτούν ουσιαστικό περιεχόμενο από πλευράς Ανάλυσης, κάτι που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της κατανόησης από τους μαθητές της έννοιας του ορίου.
 • Διδασκαλία της συνέχειας συνάρτησης.
 • Διδασκαλία του Θεωρήματος Bolzano.
 • Εισαγωγή στην έννοια της παραγώγου.
 • Διδασκαλία της εφαπτομένης γραφικής παράστασης συνάρτησης.
 • Εισαγωγή στην έννοια του ρυθμού μεταβολής. Σε αυτό το σημείο γίνεται κατανοητή από τους μαθητές η έννοια της παραγώγου στις εφαρμογές.
 • Διδασκαλία του Θεωρήματος Μέσης Τιμής και του Θεωρήματος Rolle.
 • Εισαγωγή στον Ολοκληρωτικό Λογισμό.

 

Φυσική

Η φυσική της Γ΄ Λυκείου χαρακτηρίζεται τόσο από το μέγεθος, όσο και από το επίπεδο δυσκολίας που την χαρακτηρίζει. Στόχος των διαδικτυακών μαθημάτων του φροντιστηρίου μας είναι οι μαθητές να είναι σε θέση :

 • Να μπορούν με άνεση να αντιμετωπίσουν κάθε πιθανή περίπτωση που θα συναντήσουν στις πανελλήνιες εξετάσεις τους.
 • Να κατανοήσουν σε βάθος τα φαινόμενα όπως οι Κρούσεις, οι Ταλαντώσεις, τα Κύματα, τα Ρευστά και η μηχανική Στερεού Σώματος τόσο σε θεωρητικό επίπεδο για τη συμπλήρωση των 2 πρώτων θεμάτων των εξετάσεων, όσο και σε πρακτικό ώστε να μπορούν να διαχειριστούν τα πιο σύνθετα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν.
 • Να μπορούν να συνδυάζουν τα φαινόμενα και τους αντίστοιχους τύπους, ώστε να λύνουν πιο άμεσα και αποτελεσματικά ασκήσεις και προβλήματα.
 • Να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις εξετάσεις τους με αποτέλεσμα την εισαγωγή τους στις σχολές της αρεσκείας του.

 

Χημεία

Η χημεία της Γ΄ Λυκείου χαρακτηρίζεται από σχετικά ογκώδη και απαιτητική ύλη, ενώ για να είναι αποτελεσματική η διδασκαλία της είναι απαραίτητες οι προϋπάρχουσες γνώσεις από την χημεία Α’ και Β΄ Λυκείου. Στόχος των διαδικτυακών μαθημάτων του φροντιστηρίου μας είναι οι μαθητές να είναι σε θέση :

 • Να καλύψουν πιθανά κενά από τις προηγούμενες τάξεις
 • Να εμβαθύνουν και να επεκτείνουν τις γνώσεις οργανικής χημείας της Β΄ Λυκείου
 • Να κατανοήσουν σε βάθος την δομή του ατόμου
 • Να μάθουν φαινόμενα όπως η οξειδοαναγωγή
 • Να διευρύνουν τις γνώσεις του γύρω από τις χημικές αντιδράσεις, την ταχύτητά τους καθώς και να μάθουν τι είναι η χημική ισορροπία από τι εξαρτάται, με ποιο τρόπο κλπ
 • Να μάθουν τη χημεία των διαλυμάτων ηλεκτρολυτών
 • Να εξασκηθούν πολύ, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις θεωρητικές γνώσεις τόσο για την πραγμάτευση θεωρητικών ερωτήσεων όσο και για την επίλυση μεγάλου εύρους ασκήσεων
 • Να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις εξετάσεις τους με αποτέλεσμα την εισαγωγή τους στην σχολή της επιλογής τους.

Βιολογία Προσανατολισμού

Η βιολογία προσανατολισμού της Γ΄ Λυκείου είναι ένα απαιτητικό μάθημα διότι χρειάζεται πολύ καλή μελέτη και κυρίως κατανόηση των θεμάτων που παρουσιάζονται, καθώς ο μαθητής θα κληθεί να απαντήσει σε ερωτήματα συνδυαστικά όπου απαιτείται κριτική σκέψη και προϋπάρχουσες γνώσεις. Στόχος, λοιπόν, των μαθημάτων σε συνδυασμό με τις ασκήσεις και το υλικό που δουλεύεται, είναι να βοηθήσουν τον μαθητή:

 • Να καλύψει πιθανά κενά από προηγούμενες τάξεις γυμνασίου και λυκείου
 • Να εμβαθύνει τις ήδη αποκτηθείσες γνώσεις και να βελτιώσουμε την κριτική – συνδυαστική σκέψη.
 • Να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη δομή και τις βασικές λειτουργίες του γενετικού υλικού στο μοριακό επίπεδο, για τους μηχανισμούς γονιδιακής ρύθμισης, για τις βλάβες που μπορούν να προκληθούν στο γενετικό υλικό, για τις ασθένειες στις οποίες οδηγούν.
 • Να μπορέσει να εμβαθύνει σε θέματα κληρονομικότητας (πχ. τρόπος κληρονόμησης κυριότερων κληρονομικών νοσημάτων, διάγνωσης ασθενειών, κλπ)
 • Να γνωρίσει ο μαθητής τη μεθοδολογία του ανασυνδυασμένου DNA, η οποία αποτέλεσε προϋπόθεση για την ανάπτυξη της Βιοτεχνολογίας.
 • Να παρουσιαστούν οι αρχές και οι εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην ιατρική, τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη βιομηχανία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Μόνο μέσα από την απόλυτη κατανόηση των όρων και εννοιών της βιολογίας θα μπορέσει ένας μαθητής να ανταποκριθεί στα κριτικά και υψηλού επιπέδου θέματα της βιολογίας, τα οποία επιλέγονται τα τελευταία χρόνια.

Για οποιαδήποτε απορία έχετε μην διστάσετε να μας καλέσετε στο +30 2311 242 973