Γ’ Λυκείου Ανθρωπιστικός Προσανατολισμός

Το  1ο επιστημονικό πεδίο των ανθρωπιστικών σχολών είναι ένα , ομολογουμένως,  δύσκολο πεδίο μεγάλου ανταγωνισμού στο οποίο ένα σημαντικό ποσοστό υποψηφίων δεν κατορθώνει να περάσει το κατώφλι των ΑΕΙ και ΤΕΙ. Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι η έκθεση, τα αρχαία, η ιστορία, και τα λατινικά. Σ αυτό το ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό πεδίο οι μαθητές του smartclass κατέγραψαν θεαματική επιτυχία, όπως αυτή επιβεβαιώνεται από τη λίστα των επιτυχόντων μας.

Καταλυτικός παράγοντας αυτής της επιτυχούς πορείας είναι

 • η εξαιρετική κατάρτιση και μεταδοτικότητα των συνεργατών του φροντιστηρίου,
 • η οργανωμένη προσέγγιση του μαθητή.
 • οι υψηλού επιπέδου φροντιστηριακές σημειώσεις,
 • τα προσεγμένα διαγωνίσματα προσομοίωσης
 • και η ψυχολογική στήριξη των μαθητών μας σ όλη τη διάρκεια της προσπάθειάς τους.

Ποια μαθήματα διδάσκονται:

Νέα Ελληνική Γλώσσα  και Γραμματεία

Ο σκοπός της διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Λύκειο είναι οι μαθητές να κατακτήσουν το βασικό όργανο επικοινωνίας τους  ώστε να αναπτυχθούν διανοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά, αποκτώντας τις απαραίτητες για την ηλικία τους γνώσεις της λειτουργίας του γλωσσικού συστήματος  χρησιμοποιώντας με επάρκεια και συνείδηση το λόγο στις διάφορες επικοινωνιακές περιστάσεις.

Ειδικότερα με τα διαδικτυακά μαθήματα στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσα της Γ΄ Λυκείου επιδιώκεται οι μαθητές μας με τη σωστή καθοδήγηση των εκπαιδευτικών αλλά και με τη χρήση των εξαιρετικών φροντιστηριακών μας βοηθημάτων να αποδώσουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους στο μάθημα της έκθεσης.

Τι διδασκεται στο μάθημα της έκθεσης

 1. Η πρώτη άσκηση της έκθεσης είναι η περίληψη, η οποία καταλαμβάνει το 25/100 της βαθμολογίας στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και καθιστά τη συγγραφή της περίληψης μια από τις βασικότερες ασκήσεις που θα διαμορφώσουν τον τελικό βαθμό στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στόχος του διαδικτυακού μαθήματος είναι οι μαθητές να καλλιεργήσουν και να εξελίξουν την αφαιρετική και συνθετική ικανότητά τους προκειμένου να είναι σε θέση να αποδώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την περίληψη του κειμένου που τους δίνεται.
 2. Εξασκούνται οι μαθητές στην επίλυση ασκήσεων οι οποίες καλύπτουν το 35/100 της βαθμολογίας τους. Στόχος μας εδώ είναι τα παιδιά να φτάσουν στο επίπεδο να είναι αλάνθαστα (35/35) στην διαχείριση τέτοιου είδους ασκήσεων. Συγκεκριμένα διδάσκονται πως :
 • να διακρίνουν και να αξιολογούν τους τρόπους και τα μέσα πειθούς, το είδος της συλλογιστικής πορείας σε έναν συλλογισμό, τους τρόπους και τα μέσα πειθούς στη διαφήμιση, στον πολιτικό  και στον επιστημονικό λόγο
 • να διακρίνουν τις διαφορές μεταξύ του δοκιμίου, του άρθρου και της επιφυλλίδας
 • να αναγνωρίζουν τα μέσα με τα οποία επιτυγχάνεται η συνεκτικότητα και η συνοχή ενός κειμένου
 • να επισημαίνουν τους τρόπους με τους οποίους οργανώνονται οι παράγραφοι
 • να εντοπίζουν και να αιτιολογούν επιλογές του πομπού οι οποίες αφορούν τη χρήση:
  • ενεργητικής ή παθητικής φωνής
  • συγκεκριμένου ρηματικού τύπου (προσώπου/χρόνου/έγκλισης) μακροπερίοδου ή μη λόγου
  • παρατακτικού ή υποτακτικού λόγου ρηματικών ή ονοματικών συνόλων
  • αναφορικής ή ποιητικής λειτουργίας της γλώσσας
  • των σημείων της στίξης
 • να βρίσκουν συνώνυμα, αντώνυμα, ομόρριζα, κ.ά.
 • να χαρακτηρίζει το ύφος του κειμένου, λαμβάνοντας υπόψη την επικοινωνιακή περίσταση
 1. Εξασκούνται στη συγγραφή της έκθεσης, η συγγραφή της οποίας αντιστοιχεί στο 40/100 της συνολικής βαθμολογίας.. Συγκεκριμένα μέσα από τη διδασκαλία του μαθήματος οι μαθητές :
 • αποκτούν πρωτότυπες ιδέες τις οποίες και εξελίσσουν και μαθαίνουν να τις τεκμηριώνουν με σαφήνεια εξασφαλίζοντας την επιδιωκόμενη νοηματική ενότητα και αλληλουχία.
 • Εμπλουτίζουν τον λεκτικό και εκφραστικό τους πλούτο επιλέγοντας την κατάλληλη γλωσσική ποικιλία ανάλογα με το είδος του κειμένου και το επικοινωνιακό πλαίσιο..
 • Εξασκούνται στην ορθογραφία και στη σωστή χρήση των σημείων στίξης.

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Ιστορία

Λατινικά

Με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα, το μάθημα των Λατινικών διδάσκεται στην Γ’ Λυκείου, ως επιλεγόμενο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών. Η επιλογή του είναι υποχρεωτική για όσους επιθυμούν να εισαχθούν σε Σχολές του 1ου Επιστημονικού Πεδίου (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές).

Με τη διδασκαλία των Λατινικών της Γ Λυκείου στη διαδικτυακή τάξη επιδιώκεται οι μαθητές:

 • να έρθουν σε μια  επαφή με τη λατινική γλώσσα και να γίνουν ικανοί να διαβάζουν, να μεταφράζουν και να κατανοούν τα  λατινικά κείμενα που περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη.
 • να εξοικειωθούν και να κατανοήσουν πλήρως τα γραμματικά και τα συντακτικά φαινόμενα της λατινικής γλώσσας.
 • για την καλύτερη κατανόηση συχνά οι διδάσκοντες καθηγητές επισημαίνει τα αντίστοιχα φαινόμενα της αρχαίας ελληνικής για σύγκριση.
 • επίλυση πληθώρας ασκήσεων όπου οι μαθητές ασκούνται στα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα του μαθήματος.

Βιολογία Γενικής Παιδείας

Η βιολογία γενικής της Γ’ λυκείου παρουσιάζει στο μαθητή βασικές ενότητες που έχουν να κάνουν με την Υγεία του ανθρώπου, το Περιβάλλον και την Εξέλιξη των οργανισμών. Πιο συγκεκριμένα, ο μαθητής μέσω των διαδικτυακών μαθημάτων θα είναι σε θέση με τη βοήθεια διαγραμμάτων, εικόνων και σημειώσεων που του παρέχονται:

 • Να κατανοήσει πολύ καλύτερα τους παράγοντες που απειλούν την υγεία του, τα κυριότερα νοσήματα, τον τρόπο λειτουργίας του ανοσοποιητικού μας συστήματος.
 • Να γνωρίσει τις επιπτώσεις των ουσίων που προκαλούν εθισμό και τρόπους που μπορεί να διαφυλάξει την υγεία τόσο τη δική του, όσο και των γύρω του.
 • Να γνωρίσει την δομή και τη λειτουργία του οικοσυστήματος και τη σημαντικότητα της διαφύλαξής του.
 • Να έρθει σε επαφή με σοβαρά περιβαλλοντικά πρόβλημα της βιόσφαιρας που έχει προκαλέσει κυρίως η ανθρώπινη δραστηριότητα.
 • Να αποκτήσει βασική γνώση για την προέλευση και την εξέλιξη των ειδών, περιλαμβανομένου του ανθρώπου.

Μέσα από την αναλυτική και μεθοδευμένη διδασκαλία των 3 ων ενοτήτων σε συνδυασμό με τα τακτικά διαγωνίσματα οι μαθητές μπορούν να αγγίξουν το άριστα και να εξασφαλίσουν την πρόσβαση τους στις επιστήμες υγείας

Πρόγραμμα ομαδικών μαθημάτων

  Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ   ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΩΡΕΣ
Έκθεση 2 Λατινικά (1ο Ε.Π.) 3
Αρχαία 6  Βιολογία (3ο Ε.Π.) 1,5
Ιστορία 2

1ο Επιστημονικό πεδίο

ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΩΡΕΣ 2  6 2 3
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 290 €

3ο Επιστημονικό πεδίο

ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΩΡΕΣ 2  6 2 1,5
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ  260 €

1+3ο Επιστημονικό πεδίο

ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΩΡΕΣ 2  6 2 3 1,5
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ  325€

Το φροντιστήριο smartclass.gr παρέχει τη δυνατότητα επιλογής τόσο του ολοκληρωμένου πακέτου μαθημάτων όσο και την επιλογή κάποιου ή κάποιων μαθημάτων από τα παραπάνω.

Τα ομαδικά μαθήματα της Γ΄ Λυκείου  για τη σχολική χρονιά 2018-2019 ξεκινάνε στις 20 Αυγούστου & 3 Σεπτεμβρίου 2018.

Οι φροντιστηριακές σημειώσεις του κάθε μαθήματος παρέχονται δωρεάν στους μαθητές μας.

Στα ιδιαίτερα μαθήματα η χρονική διάρκεια του κάθε μαθήματος διαφοροποιείται ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε μαθητή.
Η διδακτική ώρα υπολογίζεται στα 50΄.

Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα διαγωνισμάτων

Πατήστε εδώ για να δείτε τις φροντιστηριακές σημειώσεις

Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε το πλήρες πακέτο του προγράμματος, βρείτε εδώ αναλυτικά τα δίδακτρα που αντιστοιχούν στις ώρες των μαθημάτων που θα επιλέξετε.

 

Για οποιαδήποτε απορία έχετε μην διστάσετε να μας καλέσετε στο +30 2311 242 973