Β’ Λυκείου

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
 
ΘΕΤΙΚΟΣ
 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΩΡΕΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Έκθεση  2 Έκθεση  2  Έκθεση 2
Άλγεβρα  2 Αρχαία 4  Άλγεβρα 2
 Φυσική Γ.Π. 1 Λατινικά Γ  1,5 Μαθηματικά Ο.Π. 2
Φυσική Ο.Π. 2   Ιστορία Γ  1,5  ΑΕΠΠ 1,5
Μαθηματικά Ο.Π. 2  ΑΟΘ  1,5
Χημεία ´ô 1,5
Βιολογία Γ΄ 1,5

Ανθρωπιστικός προσανατολισμός

ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΩΡΕΣ 2 4 1,5 1,5
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 200 €

Θετικός προσανατολισμός

2ο Επιστημονικό πεδίο

ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. ΧΗΜΕΙΑ
ΩΡΕΣ 2 2 2 2 1 1,5
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 230 €

3ο Επιστημονικό πεδίο

ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄
ΩΡΕΣ 2 2 2 1 1,5 1,5
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 225 €

2ο+3ο Επιστημονικό πεδίο

ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΦΥΣΙΚΗΟ.Π. ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄
ΩΡΕΣ 2 2 2 2 1 1,5 1,5
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 250 €

Οικονομικός προσανατολισμός

ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΑΕΠΠ. ΑΟΘ
ΩΡΕΣ 2 2 2 1,5 1,5
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 200 €

Το φροντιστήριο smartclass.gr παρέχει τη δυνατότητα επιλογής τόσο του ολοκληρωμένου πακέτου μαθημάτων όσο και την επιλογή κάποιου ή κάποιων μαθημάτων απο τα παραπάνω
Η διδακτική ώρα υπολογίζεται στα 50΄

Για οποιαδήποτε απορία έχετε μην διστάσετε να μας καλέσετε στο +30 2311 242 973