Β’ Λυκείου

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
 
ΘΕΤΙΚΟΣ
 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΩΡΕΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Γλώσσα & Λογοτεχνία  2 Γλώσσα & Λογοτεχνία   2 Γλώσσα & Λογοτεχνία 2
Άλγεβρα  2 Αρχαία   5 Άλγεβρα 2
Μαθηματικά Ο.Π.  2 Κοινωνιολογία Γ΄   1 Μαθηματικά Ο.Π. 2
Φυσική Ο.Π. Β & Γ΄  3 Ιστορία Γ΄   1  Πληροφορική Γ΄ 1
Χημεία Β΄& Γ ΄  2  Οικονομία Γ΄ 1
Βιολογία Γ  1

Ανθρωπιστικός προσανατολισμός

ΜΑΘΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄
ΩΡΕΣ 2 5 1 1
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 200 €

Θετικός προσανατολισμός

2ο Επιστημονικό πεδίο

ΜΑΘΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. Β΄& Γ΄ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΠ   ΧΗΜΕΙΑ Β΄& Γ΄
ΩΡΕΣ 2 2 3 2 2
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 230 €

3ο Επιστημονικό πεδίο

ΜΑΘΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. Β΄& Γ΄ ΧΗΜΕΙΑ Β΄& Γ΄ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄
ΩΡΕΣ 2 2 3 2 1
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 225 €

2ο+3ο Επιστημονικό πεδίο

ΜΑΘΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. Β΄& Γ΄ ΧΗΜΕΙΑ Β΄& Γ΄ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄
ΩΡΕΣ 2 2 2 3 2 1
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 250 €

Οικονομικός προσανατολισμός

ΜΑΘΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΩΡΕΣ 2 2 2 1 1
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 200 €
Το φροντιστήριο smartclass.gr παρέχει τη δυνατότητα επιλογής τόσο του ολοκληρωμένου πακέτου μαθημάτων όσο και την επιλογή κάποιου ή κάποιων μαθημάτων από τα παραπάνω.
Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε το πλήρες πακέτο του προγράμματος, βρείτε εδώ αναλυτικά τα δίδακτρα που αντιστοιχούν στις ώρες των μαθημάτων που θα επιλέξετε.
Τα ομαδικά μαθήματα της Α΄ Γυμνασίου για τη σχολική χρονιά 2018-2019 ξεκινάνε στις 9 Σεπτεμβρίου 2019.
Οι φροντιστηριακές σημειώσεις του κάθε μαθήματος παρέχονται δωρεάν στους μαθητές μας.
Στα ιδιαίτερα μαθήματα η χρονική διάρκεια του κάθε μαθήματος διαφοροποιείται ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε μαθητή.
Η διδακτική ώρα υπολογίζεται στα 50΄.

Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα διαγωνισμάτων

Πατήστε εδώ για να δείτε τις φροντιστηριακές σημειώσεις

Για οποιαδήποτε απορία έχετε μην διστάσετε να μας καλέσετε στο +30 2311 242 973