Β’ Λυκείου

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
 
ΘΕΤΙΚΟΣ
 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΩΡΕΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Γλώσσα & Λογοτεχνία  2 Γλώσσα & Λογοτεχνία  2 Γλώσσα & Λογοτεχνία 2
Άλγεβρα  2 Αρχαία  4,5 Μαθηματικά Ο.Π. 1,5
Μαθηματικά Ο.Π.  1,5 Ιστορία 1 Άλγεβρα 2
Φυσική Ο.Π.  2,5 Λατινικά 2 Οικονομία 1
Χημεία  1,5     Πληροφορική 1,5
Βιολογία 1,5        
           
 

Ανθρωπιστικός προσανατολισμός

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΩΡΕΣ
Γλώσσα & Λογοτεχνία 2
Αρχαία 4,5
Ιστορία 1
Λατινικά 2
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 200 €

Θετικός προσανατολισμός

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΩΡΕΣ
Γλώσσα & Λογοτεχνία 2
Άλγεβρα 2
Φυσική Ο.Π. 2,5
Μαθηματικά Ο.Π. 1,5
Χημεία 1,5
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 230 €

Προσανατολισμός Υγείας

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΩΡΕΣ
Γλώσσα & Λογοτεχνία 2
Άλγεβρα 2
Φυσική Ο.Π. 2,5
Βιολογία 1,5
Χημεία 1,5
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 230 €

Οικονομικός προσανατολισμός

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΩΡΕΣ
Γλώσσα & Λογοτεχνία 2
Άλγεβρα 2
Μαθηματικά ΟΠ 1,5
Οικονομία 1
Πληροφορική 1,5
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 200 €
Το φροντιστήριο smartclass.gr παρέχει τη δυνατότητα επιλογής τόσο του ολοκληρωμένου πακέτου μαθημάτων όσο και την επιλογή κάποιου ή κάποιων μαθημάτων από τα παραπάνω.
Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε το πλήρες πακέτο του προγράμματος, βρείτε εδώ αναλυτικά τα δίδακτρα που αντιστοιχούν στις ώρες των μαθημάτων που θα επιλέξετε.
Τα μαθήματα της Β΄ Λυκείου  για τη σχολική χρονιά 2021-2022 ξεκινάνε 01 Σεπτεμβρίου 2021.
Οι φροντιστηριακές σημειώσεις του κάθε μαθήματος παρέχονται δωρεάν στους μαθητές μας.
Στα ιδιαίτερα μαθήματα η χρονική διάρκεια του κάθε μαθήματος διαφοροποιείται ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε μαθητή.
Η διδακτική ώρα υπολογίζεται στα 50΄.

Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα διαγωνισμάτων

Πατήστε εδώ για να δείτε τις φροντιστηριακές σημειώσεις

Για οποιαδήποτε απορία έχετε μην διστάσετε να μας καλέσετε στο +30 2311 242 973