Διαδικασία τροποποίησης Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων των Εσπερινών ΕΠΑΛ

1618

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρ. 241 του Ν.4610 /2019 ( 70 Α’), οι υποψήφιοι μαθητές και απόφοιτοι
Εσπερινών ΕΠΑΛ που έχουν ήδη υποβάλει Αίτηση – Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις
του Ιουνίου 2019, δύνανται να τροποποιήσουν την εν 18λόγω Αίτηση – Δήλωση ως προς την επιλογή του
τρόπου συμμετοχής τους για τη διεκδίκηση
εναλλακτικά:
α) είτε των κοινών ειδικών ποσοστών εισαγωγής με τους υποψηφίους των Ημερησίων ΕΠΑΛ
β) είτε το ειδικό επιπλέον ποσοστό θέσεων 1% των εσπερινών ΕΠΑΛ
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι Εσπερινών ΕΠΑΛ που επιθυμούν να τροποποιήσουν την Αίτηση – Δήλωσή
τους καλούνται, σε αποκλειστική προθεσμία από την Τρίτη 14 Μαΐου έως τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2019, να
προσέλθουν είτε στο Εσπερινό ΕΠΑΛ φοίτησης (μαθητές), είτε στο Εσπερινό ΕΠΑΛ αρχικής κατάθεσης της
Αίτησης-Δήλωσης (απόφοιτοι), είτε στο πλησιέστερο Εσπερινό ΕΠΑΛ εάν έχουν καταθέσει την αρχική
Αίτηση-Δήλωση σε Ημερήσιο ΕΠΑΛ (απόφοιτοι).
Σημειώνεται ότι την ίδια διαδικασία θα ακολουθήσουν όλοι οι υποψήφιοι, μαθητές και απόφοιτοι, Εσπερινών
ΕΠΑΛ, οι οποίοι πρέπει να προσθέσουν/τροποποιήσουν την Αίτηση – Δήλωσή τους ως προς τα Ειδικά
Μαθήματα που απαιτούνται για τα Πανεπιστημιακά Τμήματα που πλέον είναι προσβάσιμα και τα οποία
επιθυμούν να συμπεριλάβουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο (όπως πχ οι δύο κατηγορίες Μουσικών
Τμημάτων με τα διαφορετικά ζεύγη ειδικών μαθημάτων)

 

 

Πηγή: minedu.gov.gr

 

Για οποιαδήποτε απορία έχετε μην διστάσετε να μας καλέσετε στο +30 2311 242 973